Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de website van Hoodiebedrukken.com. Door het plaatsen van een bestelling, accepteert de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen op de website van Hoodiebedrukken.com zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hoodiebedrukken.com behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te wijzigen en te corrigeren. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  1. Bestellingen

Een bestelling wordt pas definitief nadat deze door Hoodiebedrukken.com is bevestigd. Hoodiebedrukken.com behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Levering en levertijd

Hoodiebedrukken.com zal zijn uiterste best doen om de bestellingen zo snel mogelijk te leveren. De levertijd is echter slechts indicatief en kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht om de bestelling te annuleren, noch om enige schadevergoeding te vorderen.

  1. Betaling

Betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Bij betaling met een creditcard wordt de betaling bij bestelling verwerkt. Hoodiebedrukken.com behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet te accepteren.

  1. Annulering en wijzigingen

Annulering of wijziging van een bestelling is alleen mogelijk indien deze tijdig en schriftelijk aan Hoodiebedrukken.com is medegedeeld. In geval van annulering zullen de kosten voor de reeds gemaakte werkzaamheden en eventuele andere kosten voor rekening van de klant komen.

  1. Garantie en klachten

Hoodiebedrukken.com garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.